PARKIRANJE

Parkiranje bo možno na urejenih parkiriščih pred Upravno enoto (v neposredni bližini hotela Pohorje) in pred objektom Nama Nova, ki je nahaja cca 150m od startno-ciljnega prostora.

 

PRIJAVNICA

Bo locirana v prostorih Turistične pisarne v Slovenj Gradcu na Glavnem trgu 24.

 

GARDEROBE, WC-ji,tuši

Bodo urejeni v prostorih Športnega centra Vinka Cajnka (ob atletskem stadionu). Dostop do WC-jev bo tudi v samem centru ob Cerkvi Svete Elizabete.

 

OGREVANJE

Bo možno na pločniku na Glavnem trgu ter vzporednih ulicah in Kuharjevem parku, ki se nahaja cca 250 m od startno-ciljnega prostora.

 

ŠTARTNE ŠTEVILKE

Vsak tekmovalec prejme štartno številko, ki jo je v skladu s Pravili za atletska tekmovanja potrebno imeti v celotni velikosti pripeto na prsih.

 

PRITOŽBE

Se ob vplačilu takse 50 € vloži v primeru kršenja atletski pravil v pismeni obliki v prijavnici najkasneje 30 min po objavi uradnih rezultatov posamezne kategorije in se jo naslovi na pritožbeno komisijo.

 

ZDRAVNIŠKA SLUŽBA

Bo prisotna ves čas tekmovanja, tako na terenu kot v primeru potrebe tudi v prostorih Splošne bolnišnice Slovenj Gradec.

 

MALICA

Za udeležence teka na 10 km in 5km bo organizirana brezplačna topla malica v hotelu Vabo.

 

SPLOŠNA PRAVILA

Vsak udeleženec tekmuje na lasno odgovornost. Vsi tekači so udeleženci v cestnem prometu in so dolžni upoštevati cestno-prometne predpise, navodila in opozorila organizatorjev.

Organizator ne odgovarja za nastalo škodo, ki si jo povzročijo udeleženci med seboj ali proti tretji osebi.

Udeleženci s prijavo soglašajo z objavo fotografij na spletni strani organizatorja.

Tek bo ob vsakem vremenu.

 

OSTALO

Tekmovanje bo izpeljano v skladu s Pravili za atletska tekmovanja.

 

KONTAKTI:

GSM: +386 41 720 658; +386 40 432 152;

email: atletskiklub.sg@gmail.com;

http://atletskiklub-sg.si